Lịch cúp điện Bình Thuận từ ngày mai thứ 4 đến thứ 7 (30/11 – 03/12/2022)

30/11/2022
từ 09:00 – 15:00
Thôn Hiệp Trí – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 09:00 – 15:00
Thôn Hiệp Trí – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Khu vực dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, xã Hòa Minh, Chí Công, Khu vực Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

01/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Khu vực dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, xã Hòa Minh, Chí Công, Khu vực Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

01/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Khu vực dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, xã Hòa Minh, Chí Công, Khu vực Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

01/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Khu vực dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, xã Hòa Minh, Chí Công, Khu vực Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

02/12/2022
từ 08:00 – 11:00
Trục đường Hàn Thuyên, khu vực Cảng cá Nam Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:00 – 11:00
Trục đường Hàn Thuyên, khu vực Cảng cá Nam Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:00 – 15:00
Khu phố Long Sơn, Suối Nước thuộc phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:00 – 15:00
Khu phố Long Sơn, Suối Nước thuộc phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 07:00 – 16:30
một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

03/12/2022
từ 07:00 – 16:30
một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

03/12/2022
từ 07:00 – 17:00
Đường Thống Nhất, đường Lý Thường Kiệt, đường Phạm Hồng Thái – Phường Tân An – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 07:00 – 17:00
Đường Thống Nhất, đường Lý Thường Kiệt, đường Phạm Hồng Thái – Phường Tân An – Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 08:00 – 12:00
Trục đường Trần Hưng Đạo từ nhà thờ Lạc Đạo đến cầu Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Công Trứ, Đào Duy Từ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Lê Thánh Tông, Ngư ông, Hoàng Văn Thụ, Vạn Thủy Tú, khu vực Cảng cá Bắc Phan Thiết thuộc phường Đức Thắng – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 08:00 – 12:00
Trục đường Trần Hưng Đạo từ nhà thờ Lạc Đạo đến cầu Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Công Trứ, Đào Duy Từ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Lê Thánh Tông, Ngư ông, Hoàng Văn Thụ, Vạn Thủy Tú, khu vực Cảng cá Bắc Phan Thiết thuộc phường Đức Thắng – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 08:00 – 17:00
Thôn Bàu Me, Thiện Bình, Thiện Hòa xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 08:00 – 17:00
Thôn Bàu Me, Thiện Bình, Thiện Hòa xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Điện lực Phan Thiết

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 15:00 – 18:00
Toàn bộ khu vực xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 15:00 – 18:00
Toàn bộ khu vực xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 15:00 – 18:00
Toàn bộ khu vực xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 15:00 – 18:00
Toàn bộ khu vực xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Dọc Quốc lộ 1A Xã Chí Công, dọc Quốc lộ 1A-xã Phú Lạc; Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh, xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng, Phước Thể Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

04/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Dọc Quốc lộ 1A Xã Chí Công, dọc Quốc lộ 1A-xã Phú Lạc; Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh, xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng, Phước Thể Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

04/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

04/12/2022
từ 07:00 – 16:30
Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

04/12/2022
từ 07:30 – 16:30
Khu vực xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/12/2022
từ 07:30 – 16:30
Khu vực xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/12/2022
từ 10:00 – 14:00
Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu Điện lực Hàm Tân

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

 

Scroll to Top