Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày mai thứ 2 đến thứ 4 (21/11-23/11/2022)

21/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần Khóm 7 – thị trấn Năm Căn Điện Lực Năm Căn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 09:00 – 12:00
– Một phần ấp 7 xã Thới Bình huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Một phần ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 09:00 – 15:00
– Một phần ấp 9 xã Thới Bình huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 11:00 – 13:00
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần đường Rạch Rập khóm 2 Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Đường Trương Phùng Xuân khóm 8 Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
– Một phần ấp Quyền Thiện, huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Kinh Bào Nai, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần Khóm 4 – thị trấn Năm Căn – huyện Năm Căn. Điện Lực Năm Căn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 09:00 – 10:00
Một phần khách hàng Kinh Thanh Đạm Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 13:00
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Nước Mặn xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 13:00
Ấp Thuận Hòa A;B; Hiệp Hải; Thuận Phước; Đồng Giác Xóm Tắc; Thuận Lợi A;B; Thuận Hòa xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Hàng Còng, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 15:00
-Một phần ấp 7 xã Tân Lộc huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 15:00
Một phần ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây. Điện Lực Trần Văn Thời

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 10:00 – 14:00
Toàn bộ khách hàng trạm UB THT 1 xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 11:00 – 12:00
Toàn bộ khách hàng trạm Cầu Bào Láng xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 11:00 – 14:00
Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu khóm 6 Phường 6 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần ấp 02 xã Khánh Hội huyện U Minh Điện Lực U Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 14:00
-Một phần ấp 5 xã Trí Lực huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:30 – 12:30
Ấp Tân Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần kinh Bảy Thanh, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Nam Chánh, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Tân Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 09:00 – 15:00
-Một phần ấp 3 xã Thới Bình huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 09:00 – 15:00
-Một phần ấp 9 xã Trí Lực huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 09:00 – 15:00
-Một phần ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 12:00 – 13:30
-Một phần ấp Tràm Thẻ xã Tân Phú huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 14:00 – 15:30
-Một phần ấp Tràm Thẻ, ấp Nhà Máy A xã Tân Phú huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 15:40 – 17:30
-Một phần ấp Tràm Thẻ Đông xã Tân Phú huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 09:00
Một phần đường Tôn Đức Thắng khóm 8 Phường 5 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Ấp Tân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:30 – 12:30
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Lung Tràm xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần Khóm 8 – thị trấn Năm Căn – huyện Năm Căn. Điện Lực Năm Căn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Ấp Dinh Hạn, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 09:00 – 10:00
Một phần đường Nguyễn Công Trứ khóm 7 Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 09:00 – 15:00
-Một phần ấp 7 xã Tân Lộc huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Một phần đường Lê Hồng Phong khóm 7 Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Ấp Tân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 12:00 – 13:00
Một phần đường Quang Trung và một phần đường Phan Ngọc Hiển khóm 3 Phường 5 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 12:00 – 14:00
Ấp Tân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Một phần đường Kinh Cái Nhúc khóm 3 Phường Tân Thành và một phần ấp 3 Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần ấp Vàm Xáng, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 09:00 – 15:00
-Một phần ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 09:00 – 15:00
Một phần ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây. Điện Lực Trần Văn Thời

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2022
từ 08:00 – 12:00
– Một phần xã Trí Phải, Xã Trí Lực, xã Tân Phú huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

26/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Nội bộ NH Đại Chúng đường Trần Hưng Đạo phường 5, Nội bộ khách sạn RuBy phường 7 và nội bộ DNTN Hiệp Phát ấp Thạnh Điền Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Scroll to Top