Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày mai thứ 2 đến thứ 4 (21/11-23/11/2022)

21/11/2022
từ 06:30 – 07:00
Các nhà máy: Cơ khí Tám Thành, Công ty thí nghiệm điện Seltec, Nông Sản ViệtS, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Co khí Thanh Nhà, Lộc Vân, Ông Minh và Trường mần non Tân Qui Tây. Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Tỉnh lộ 848 từ Cầu Đất Sét đến Lộ lỡ đất sét xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Tỉnh lộ 848 từ Cầu Đất Sét đến Lộ lỡ đất sét xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng sử dụng điện Ban QLCTCC – Đèn Đường Công Viên Thị Trấn, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần tổ 2 đến tổ 6, ấp Tân Hậu, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, Một phần tổ 3, ấp Tân Hậu, một phần tổ 5 ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần khu vực ấp 5 xã Gáo Giồng và ấp 5 xã Phương Thịnh (khu vực Kinh Ông Hai) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 12:00
một phần ấp Tây, ấp Nam xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 08:00 – 14:00
Mất điện một phần khu vực Ấp Bình Hòa Hạ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 14:00
Mất điện một phần khu vực Ấp Bình Hòa Hạ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần tổ 2 đến tổ 6, ấp Tân Hậu, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, Một phần tổ 3, ấp Tân Hậu, một phần tổ 5 ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần tổ 2 đến tổ 6, ấp Tân Hậu, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, Một phần tổ 3, ấp Tân Hậu, một phần tổ 5 ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Toàn bộ khu vực Rạch Ông Yên, Rạch Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Toàn bộ khu vực từ Trường Mẩu Giáo Phú Hựu đến Trường THCS Phú Hựu Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Tân Quới, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Tân Quới, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 09:00 – 12:00
Một phần đường Vạn Thọ, tổ 2 đến tổ 11, ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Khách hàng sử dụng điện Trần Hữu Hớn, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Hữu Thành, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 1 xã Bình Hàng Trung Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 1 xã Phương Thịnh (khu vực Kinh Giữa) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:30 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Hòa, ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 15:00 – 17:00
Khách hàng sử dụng điện Sơn Thủy, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 06:00 – 06:30
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ cầu Cái Đôi đến cổng khu công nghiệp Sông Hậu), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 1 xã Tân Hội Trung (khu vực từ Cầu Chợ Hội Trung đến Chợ Tân Hội Trung) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 1 xã Tân Hội Trung (khu vực từ Cầu Chợ Hội Trung đến Chợ Tân Hội Trung) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Quảng Trường Lấp Vò, Cống Sơn, Tòa Án huyện Lấp Vò, Kho bạc huyện Lấp Vò, Phòng Giáo dục huyện Lấp Vò và khu vực Cống Cái Sơn Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Quảng Trường Lấp Vò, Cống Sơn, Tòa Án huyện Lấp Vò, Kho bạc huyện Lấp Vò, Phòng Giáo dục huyện Lấp Vò và khu vực Cống Cái Sơn Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Quảng Trường Lấp Vò, Cống Sơn, Tòa Án huyện Lấp Vò, Kho bạc huyện Lấp Vò, Phòng Giáo dục huyện Lấp Vò và khu vực Cống Cái Sơn Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Quảng Trường Lấp Vò, Cống Sơn, Tòa Án huyện Lấp Vò, Kho bạc huyện Lấp Vò, Phòng Giáo dục huyện Lấp Vò và khu vực Cống Cái Sơn Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 18:00
Toàn bộ khu vực từ Cây Xăng Ba Đức đến cuối khu vực Thủy sản Cồn Nổi thuộc xả An Nhơn Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Phước Lành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần khu vực ấp 1 xã Gáo Giồng (khu vực Chợ Kinh 15) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần khu vực ấp 5 xã Gáo Giồng Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần khóm 1, khóm 2, phường 4, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (từ cầu Ấp Tiết đến cầu Hộ Xã Đường, từ cầu Hộ Xã Đường đến cầu Ranh Hòa Long – Vĩnh Thới, từ cầu Hộ Bà Nương đến Mương Ông Tụng), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Mất điện một phần khu vực Phú Lợi B và toàn bộ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Mất điện một phần khu vực Phú Lợi B và toàn bộ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
TBA khách hàng Bơm Bơm Thuận Phong 2 xã Tân Quới, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
TBA khách hàng Bơm HTXNN Tân Long 7 xã Tân Long, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
TBA khách hàng Bơm Kinh 2/9 Bình Thành xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
TBA khách hàng Huỳnh Hoàng Em xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Tân Quới, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:30 – 08:45:00
Một phần khu vực Ấp Bưng sấm, Ấp Tân lợi Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.(Khu vực từ Khu nuôi trồng thủy sản Hùng Cá, Ấp Bưng Sấm đến Giáp Ranh Xã Tân Phước Huyện Tân Hồng) Điện lực Tam Nông

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức

22/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần khu vực Ấp Phú Xuân, Xã Phú Đức, huyện Tam Nông.Một phần khu vực Ấp Bưng sấm, Ấp Tân lợi Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Ngã Tư Tân Lợi đến Cầu CDC Phú Xuân) (Khu vực từ Cầu Ngã Tư Tân Lợi đến Khu nuôi trồng thủy sản Hùng Cá, Ấp Bưng Sấm) Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 12:30
Một phần khu vực Ấp 3, Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông.(Khu vực từ cầu chữ Y đến nhà khách hàng Trần Văn Hai) Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Khách hàng sử dụng điện Trần My Na, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Cơ Khí Võ Tồn Nguyên, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 1 xã Gáo Giồng (khu vực Chợ Kinh 15) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 2, 4 xã Gáo Giồng Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 14:30 – 14:45:00
Một phần khu vực Ấp Bưng sấm, Ấp Tân lợi Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.(Khu vực từ Khu nuôi trồng thủy sản Hùng Cá, Ấp Bưng Sấm đến Giáp Ranh Xã Tân Phước Huyện Tân Hồng) Điện lực Tam Nông

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức

22/11/2022
từ 15:00 – 17:00
Khách hàng sử dụng điện Huỳnh Thị Ngộ, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:20 – 07:40
Đường ĐT 848 (từ ngã ba Ông Thung đến chợ Ông Quế)- xã Tân Khánh Đông.Khu vực Rạch Cái Bè, rạch Ông Tổng, rạch Ông Thung, rạch Bà Chủ, đường Đình- xã Tân Khánh Đông. Điện lực Sa Đéc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
một phần xã An Phong, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 07:30 – 17:30
Đường ĐT 848 (từ chợ Ông Quế đến cầu Rạch Ruộng)- xã Tân Khánh Đông. Điện lực Sa Đéc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 07:30 – 18:00
Toàn bộ khu vực từ Ngã ba Tân Hựu đến nhà máy Lộc Phước thuộc xã Phú Long Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng sử dụng điện Phạm Văn Hiếu, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần khu vực ấp 2 xã Bình Hàng Tây (khu vực Rạch Cái Sậy) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần khu vực ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện một phần khu vực Ấp Long Thái xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện một phần khu vực Ấp Long Thái xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Hậu (từ ngã ba Cán Cờ đến Mương Trâu), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần ấp 2 xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần ấp 2 xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Hàn Cửa Sắt Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 2, ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:30 – 16:00
Mất điện một phần xã Tân Công Chí (toàn bộ khu vực từ lộ làng Ấp Rọc Muống) Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp 3 xã Bình Hàng Tây Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần khu vực ấp Mỹ Thới xã Mỹ Xương (khu vực Rạch Xẻo Lựu) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 15:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 17:00 – 17:30
Đường ĐT 848 (từ ngã ba Ông Thung đến chợ Ông Quế)- xã Tân Khánh Đông.Khu vực Rạch Cái Bè, rạch Ông Tổng, rạch Ông Thung, rạch Bà Chủ, đường Đình- xã Tân Khánh Đông. Điện lực Sa Đéc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Trung (khu vực Rạch Cầu) Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Toàn bộ khu vực từ Rạch Cầu Xây thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Toàn bộ khu vực từ Rạch Cầu Xây thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ Cây xăng Phương Nam đến VTNN Thanh Sơn) Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ Tiểu Đoàn HLCĐ đến VTNN Ba Toàn) Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần khu vực ấp 3 xã Phong Mỹ và ấp 1 Xã Mỹ Ngãi Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Vĩnh Thới, xã Tân Hòa, xã Long Thắng (từ chợ Hòa Định đến chợ Ngã Năm Long Thắng), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH MTV Được Phường, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Mất điện toàn bộ khu vực Ấp Trà Đư, Ấp Thị xã Thường Lạc, Khóm Trung 1, Khóm Trung 2, Khóm Thượng 2 thuộc Thị Trấn Thường Thới Tiền, dọc kênh trung tâm đến DC Nam Hang thuộc Ấp 3 xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Scroll to Top