Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày mai thứ 4 đến thứ 7 (30/11 – 03/12/2022)

30/11/2022
từ 07:30 – 08:10
Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần phường Dương Đông, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ và toàn xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Kinh Thân Suốt – Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần Kênh 300 thuộc Kênh 8 Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần Kênh Đòn Dông thuộc Kênh 8 Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần Kênh Đập Đá Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Kinh Sáu Thước – Xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:10 – 09:10
Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 09:10 – 10:00
Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 10:00 – 11:00
Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 11:00 – 13:00
Một phần khu Phố B và một phần khu phố A (dọc quốc lộ 80) Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 13:00 – 14:00
Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 14:00 – 15:00
Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 15:00 – 16:00
Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 17:00 – 19:00
Một phần khu phố Hòa Lập, Xà Ngách, Tám Thước – thị trấn Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng – xã Dương Hòa. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

30/11/2022
từ 17:00 – 19:00
Một phần khu phố Tám Thước, Lò Bom, Ngã Ba, Cư Xá – thị trấn Kiên Lương Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

30/11/2022
từ 17:00 – 19:00
Toàn bộ xã Bình An trừ một phần ấp Bình Đông, toàn bộ xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

30/11/2022
từ 17:00 – 19:00
Toàn bộ xã Kiên Bình trừ một phần ấp Cống Tre, Kiên Thanh, KInh 9, một phần ấp Sông Chinh – xã Bình Trị. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

01/12/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần Kênh Sóc Suông, xã PHi Thông Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần đường 30/04 xã Phi Thông Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Dương Tơ và một phần khu phố 7, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Dương Tơ và một phần khu phố 7, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu phố 4 phường Pháo đài và khu phố 4 phường Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu phố 4 phường Pháo đài và khu phố 4 phường Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần xã VHH Bắc Điện lực Gò Quao

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

01/12/2022
từ 08:00 – 16:00
Kênh Huế Bá Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 08:00 – 16:00
Kênh Hữu An Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 13:30 – 17:00
Một phần khu phố 5, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 07:00 – 12:00
Xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần Kênh Sáu xã Phi Thông Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần Kênh Tư Cầu Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:00 – 14:00
Kinh Giáo Dung – Xã Thạnh Hòa Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

02/12/2022
từ 08:00 – 17:00
xã Thạnh Trị ( trừ ấp Đông Thọ) Điện lực Tân Hiệp

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

02/12/2022
từ 13:00 – 16:00
Xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố 1,2,3,4,5,8,11,12 phường Dương Đông. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 08:00 – 08:30
Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Các khu phố Vĩnh Đông 1, Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Xã Phong Đông, một phần các ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. – Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Bệnh viện, trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Huỳnh Minh, Kiến Thành, Tài Lợi, Nguyên Hưng, cơ sở phế liệu Mỹ Linh. Điện lực Vĩnh Thuận

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 08:00 – 14:30
Từ 8h00’ đến 14h30’ : Khu vực từ xưởng cán tol Hoa Sen đến cầu sắt đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh xã Phong Đông. – Từ 8h00’ đến 14h30’ : Trường THPT, Bưu Điện, Viễn Thông, nhà máy nước đá Kiến Thành 1 Điện lực Vĩnh Thuận

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 14:00 – 14:30
Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Các khu phố Vĩnh Đông 1, Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Xã Phong Đông, một phần các ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. – Từ 8h00’ đến 8h30’& 14h00’ đến 14h30’ : Bệnh viện, trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Huỳnh Minh, Kiến Thành, Tài Lợi, Nguyên Hưng, cơ sở phế liệu Mỹ Linh. Điện lực Vĩnh Thuận

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/12/2022
từ 08:00 – 10:00
Khu vực vàm xáng Kinh 9 xã Vĩnh Thuận Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Scroll to Top